• head_banner_01

लिफ्टको लागि गाइड रेल

  • लिफ्टको लागि गाइड रेल

    लिफ्टको लागि गाइड रेल

    उत्पादन प्यारामिटरहरू 1-7 1-19 7-19 7-7 1-7 निर्माण नाममात्र व्यास अनुमानित तौल न्यूनतम ब्रेकिङ लोड 1570 1670 1770 1870 MM KG/100M KN KN KN KN - 02505.025 को डोरी ग्रेड अनुरूप। - १ - - १.५ १.१२५ १.९ २.०२ २.१५ २.२७ २ २ ३.६३ ३.८७ ४.११ ४.३५ २.५ ३.१२५ ४.८८ ५.१९ ५.५ ५.८१ ३ ४.५ ७.८१८१८१८ ७ १४.५ १५.३ ५...